Privacy

Contactgegevens

Seksuoloog.online | info@seksuoloog.online

Seksuoloog.online is onderdeel van Psycholoog op Afstand (KvK: 76975835)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seksuoloog.online verwerkt de beneden gespecificeerde persoonsgegevens van je doordat je onze website bezoekt en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt via ons contactformulier, emailbericht of overige correspondentie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorie – website bezoek

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type – Locatiegegevens *Als je onze website bezoekt worden bovengenoemde gegevens verwerkt m.b.v. Google Analytics. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat je gegevens niet met Google gedeeld worden. Lees beneden meer over ‘Cookies’.

Categorie – Ingevuld contactformulier (of andere wijze van contact)

– Voor- en achternaam (of een alias) – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contactformulier, per mail of overige correspondentie (dit zijn mogelijk medische gegevens) – IP-adres *Als je ons contactformulier invult, of contact legt via email, worden bovengenoemde gegevens verwerkt. Je kan ervoor kiezen niet je naam te delen met ons. Wij verwerken je IPadres om zo te weten in welk land jij je bevindt, en om je zo te kunnen koppelen aan een seksuoloog bij je in de buurt.

Categorie – Aangaan behandeling

Als je overgaat tot een behandeling zijn geen extra persoonsgegevens van je nodig los van eerdergenoemde. We koppelen je aan een freelance seksuoloog van Seksuoloog.online waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben om zo je persoonlijke gegevens veilig te stellen. Deze freelance seksuoloog zal gegevens gaan verwerken betreffende je geestelijke gezondheid (het aanmaken van een medisch dossier), aangezien dit volgens de wet verplicht is gesteld. De freelance seksuoloog mag deze gegevens met niemand delen. Enkel als jij hiervoor toestemming geeft en/of als er juridische redenen hiervoor zijn. Seksuoloog.online heeft enkel jouw persoonlijke seksuoloog inzage in jouw medische dossier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Seksuoloog.online verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Geestelijke gezondheid/medische gegevens Dit enkel en alleen met het doel om je onze diensten aan te kunnen bieden: online seksuologische hulp. De grondslag hiervoor is ‘overeenkomst’.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seksuoloog.online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen e-mailen om onze dienstverlening aan te bieden – Om diensten bij je af te leveren (online seksuologische hulp) – Het afhandelen van jouw betaling (het sturen van een factuur naar je email-adres) De grondslag hiervoor is ‘overeenkomst’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seksuoloog.online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: – Voor- en achternaam – 6 maanden na laatste moment van contact – E-mailadres – 6 maanden na laatste moment van contact – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contactformulier, per mail of via overige correspondentie – 6 maanden na laatste moment van contact Onze reden om deze data 6 maanden te bewaren, na laatste moment van contact, is dat een cliënt mogelijk na een aantal maanden opnieuw contact zoekt. Voor de behandelaar van Seksuoloog.online kan het dan handig zijn om deze informatie voor handen te hebben (bv de initiële aanmeldmail van cliënt) om zo tot een goed mogelijke behandeling te komen.

Medisch dossier

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Seksuoloog.online deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Naam bedrijf Product Doel Welke gegevens
One.com Hosting Website hosting & email Naam, email-adres & overige gegevens die je verstrekt aan ons in het contact verlopen via de (mail-) server van One.com
Google Analytics Statistieken Gegevens over jouw activiteiten op onze website & Internetbrowser en apparaat type
Freelance receptioniste/ aanmeld coördinator Administratieve werkzaamheden Mailcontact met potentiele cliënt, koppelen cliënt & seksuoloog en facturatie Naam, email & overige gegevens die je verstrekt hebt aan ons in het contact(- formulier), geestelijke gezondheid/medische gegevens
Freelance seksuoloog (de seksuoloog die aan je gekoppeld wordt Online seksuologische hulp Online seksuologische hulp Naam, email & overige gegevens die je verstrekt hebt aan ons in het contact(- formulier), geestelijke gezondheid/medische gegevens
Skype* of Facetime* VoiP Beeldbellen via internet Beeld- & audio van je behandeling
Moneybird Facturatiesoftware Het sturen van facturen, administratie en boekhouding Naam & email adres

* Skype is onderdeel van Microsoft en voldoet aan de US-EU Privacyshield. * Facetime is onderdeel van Facebook en voldoet aan de US-EU Privacyshield.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seksuoloog.online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat je gegevens niet met Google gedeeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seksuoloog.online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@seksuoloog.online. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Seksuoloog.online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Neem hiervoor contact op met info@seksuoloog.online.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seksuoloog.online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij waar mogelijk gebruik van encryptie, two-step-authenticatie en zijn we constant bezig met het verbeteren van de veiligheid en privacy. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@seksuoloog.online.

Hallo, hoe kunnen we je helpen?